Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Sintheemstede.com kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sintheemstede.com, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sintheemstede.com verstrekt. Sintheemstede.com kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom Sintheemstede.com gegevens nodig heeft.
Sintheemstede.com verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Sintheemstede.com uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Sintheemstede.com uw gegevens bewaart.
Sintheemstede.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan zes maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen.
Sintheemstede.com verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sintheemstede.com. Sintheemstede.com zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Sintheemstede.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sintheemstede.com maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sintheemstede.com verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sintheemstede.com op via info@sintheemstede.com.

Sintheemstede.com is een website van Beyond. Beyond is als volgt te bereiken:
d’Yserinckweg 58
2141AC Vijfhuizen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34336974
Telefoon: 06-33300555
E-mailadres: info@beyondmagic.nl

SintHeemstede.com verzorgt al meer dan 10 jaar professionele bezoeken van Sinterklaas en Piet in de regio Aerdenhout, Bentveld, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hoofddorp, Overveen, Vijfhuizen en Zandvoort. Sinterklaas komt bij u thuis, maar bezoekt ook bedrijven, scholen, instellingen en verenigingen.